SESJA NARZECZEŃSKA

2 miejsca około 40 zdjęć poddanych obróbce fotograficznej,otrzymują państwo zdjęcia na płytce CD.

Cena 250 zł.